Crypto Videos 

VÌ SAO CRYPTOCURRENCIES ?

cryptocurrencies là tương lai của thị trường tài chính.

đến nay, nó đã chứng minh giá trị: thanh toán, cất cữ giá trị, trao đổi, được dùng để phát triển apps (giá trị hữu dụng) .

nhưng crypto cũng có vàng có nhựa. những bạn mới bắt đầu chỉ nên với những coins đã tạo được nền tảng tốt.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG NÊN CHẠY THEO COIN MEME, TRADE FUTURES

TỶ TRỌNG CRYPTO TRONG DANH MỤC PHẢI HỢP LÝ

việc tìm ra những coin của tương lai là không dễ, và tốn nhiều công sức thời gian.

HÃY CÙNG KHÁM PHÁ VÀ NGHIÊN CỨU với Chàng-Ngốc-Già :).

#tiền-mãhóa #blockchain #

***
https://www.changngocgia.com/p/ngoc-la-ai.html
https://www.facebook.com/TS.VoDinhTri
https://www.facebook.com/changngocgia

https://changngocgia.substack.com/

***
Động Viên Chàng-Ngốc-Già
https://www.changngocgia.com/p/support-chang-ngoc-gia.html

***
khi mở tài khoản ở binance hay coinbasse, các bạn dùng giới thiệu của Chàng-Ngốc-Già thì sẽ được nhận bonus Chàng-Ngốc-Già chia lại 50%:
binance
https://accounts.binance.com/en/register?ref=BPRDKSY7

coinbase:
https://www.coinbase.com/join/vo_77q

Related posts

Leave a Comment